Dalum Bådehavn

Ved bredden af Odense å ligger noget så usædvanligt, som en småbådehavn.

Denne plet jord er Dalum Lystfiskerforening's vugge. Jorden blev til en start stillet gratis til rådighed af en gårdejer på Stenløsevej, som senere blev æresmedlem. Foreningen lejede senere dette stykke jord af den daværende Dalum Kommune for 1 krone, kort efter foreningens stiftelse i 1937.

Siden kort efter anden verdenskrig har der stået et bådehus på jordstykket. Dette hus er faktisk en gammel "tysker-barak", som blev brugt af tyske soldater under krigen, og som ved krigens slutning blev efterladt ved Dalum Papirfabrik, hvor den havde stået under hele besættelsen. Den dag i dag danner dette hus rammen om alle de aktiviteter, der foregår i Både-havnen.

Som medlem af foreningen er det muligt, at leje en bådplads her, såfremt der er plads.

 

Reglement og oplysninger for Dalum lystfiskerforenings Bådehavn.

Pkt.1:
Medlemskab af Dalum Lystfiskerforening er påkrævet for at opnå retten til en eventuel bådeplads
med tilhørende hus. Øvrige har kun adgang ifølge med et medlem af havnen.
Pkt.2:
For bådeplads betales et årligt kontingent til foreningen,som er fastsat af bestyrelsen. (p.t. 300 kr.)
Pkt.3:
Brugere af området medvirker selv til renligholdelse samt ro og orden, i såvel huset samt udendørs
arealer. Skader meddeles til havnefogeden  (Se eventuelt opslag i havnen)
Pkt.4:
Bådene må tidligst komme i vandet 1. marts og senest 15. april. Bådene må ikke tages op før 15.
Oktober, men skal være oppe på bukke senest 1. December. ( I tilfælde af dårligt vejr eller umuliggørelse af klargøring af både bemyndigelse til at inddrage bådeplads og nøgle.
Øvrige oplysninger:
Depositum kr. 500,- pr. nøgle som udleveres af havnefogeden, som også tildeler bådplads.
Hvis man ikke får taget sin båd op eller i til tiden så koster 50 kr. pr. gang.
Ligeledes koster 100 kr. hvis man ikke deltager i en af de 2 havnedage vi har om året
sidste Lørdag i April og sidste Lørdag i August. begge Lørdage er fra kl. 09 til kl. 12